Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การทหารม้า
โรงเรียนทหารม้า
กองวิทยาการ
กองเครื่องช่วยฝึก

กองพันทหารม้าที่ ๒๒
กองบริการ

พ.อ.ยุทธภูมิ สิทธิกลม หก.กบร.ศม. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึก และมอบใบประกาศณียบัตร ให้กับ ทหารกองประจำการ ที่เข้ารับการฝึกอบรมขับรถยนต์บรรทุก ในโครงการ นิวไดร์เวอร์ โดย บริษัท SCG ณ ห้องเรียน บก.พัน.บร.ฯ เมื่อ ๑๓ ก.ย. ๖๒

7148.jpg7210.jpg7145.jpg7152.jpg7147.jpg