Get Adobe Flash player
            หัวหน้าศูนย์การศึกษา
พ.อ.สุรเดช  ชาเสน
ผอ.ศูนย์การศึกษา ค่ายอดิศร

 

New layer...

พ.อ.ยุทธภูมิ สิทธิกลม หก.กบร.ศม. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึก และมอบใบประกาศณียบัตร ให้กับ ทหารกองประจำการ ที่เข้ารับการฝึกอบรมขับรถยนต์บรรทุก ในโครงการ นิวไดร์เวอร์ โดย บริษัท SCG ณ ห้องเรียน บก.พัน.บร.ฯ เมื่อ ๑๓ ก.ย. ๖๒

7148.jpg7210.jpg7145.jpg7152.jpg7147.jpg